نمایندگی ها

دفاتر نمایندگی و شعب اجرائی

گروه بین المللی آوین جهت توسعه خدمات قابل عرضه خود در حوزه های برگزاری نمایشگاه ها وهمایشها، ارائه خدمات صادرات و واردات و... اقدام به تاسیس و بهره برداری از دفاتری تخصصی در کشورهای ذیل نموده است:

1-      هلند

2-      سوئد

3-      ترکیه

4-      گرجستان

5-      کویت

6-      عمان

7-      امارات متحده عربی

8-      قطر