خدمات

طراحی وساخت غرفه:

ما برترین های طراحی  و ساخت غرفه را بر اساس استانداردهای مراکز نمایشگاهی به شما معرفی خواهیم کرد

 تجهیزات نمایشگاهی :

در صورت نیاز مشارکت کننده ، مجموعه های فعال در زمینه تجهیزات نمایشگاهی مانند صندلیف میز، یخچال،... معرفی خواهد شد

  کیترینگ:

برای رفاه حال مشارکت کننندگان و بازدیدکنندگان عزیزدر زمان نمایشگاه امکاناات کیترینگ در اختیار همگان قرار داده خواهد شد

 Copyright 2023, All Rights Reserved
 Designed by ModernDesign.ir